Privacybeleid - Copyright - Disclaimer

Privacybeleid
Tijdens uw bezoek aan onze website, wordt uw ip-adres automatisch herkend. De volgende gegevens zullen bij elk bezoek worden geregistreerd: - uw email-adres wanneer u deze heeft ingevuld bij:

1. het plaatsen van een bestelling;

2. het indienen van een vraag/ opmerking - de paginas die u heeft bezocht - alle informatie die u ons vrijwillig heeft gegeven

De door u verstrekte gegevens zijn alleen voor intern gebruik en worden nimmer verstrekt of doorverkocht aan derde partijen.

De Hijabenhoofddoek.nl website maakt gebruik van "cookies". Hiermee kan ons systeem herkennen welke browser u gebruikt en welke informatie u op onze website opvraagd. Vertrouwelijke gegevens, zoals betaaltransacties en creditcardgegevens, worden via een beveiligde verbinding verstuurd en ontvangen.

HijabenHoofddoek behoud het recht klantgegevens te gebruiken die niet onder het huidige privacybeleid vallen. Mocht dit het geval zijn, dan zal altijd uw toestemming worden gevraagd alvorens uw gegevens worden gebruikt.

Op verzoek verstrekt HijabenHoofddoek de gegevens die over u bewaard worden. U kunt hier een email of schriftelijk verzoek per post voor indienen. HijabenHoofddoek geeft de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Hiervoor kunt u inloggen met uw inlognaam en wachtwoord om uw gegevens te beheren.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben met betrekking tot ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

Copyright
Alle gegevens op de "HijabenHoofddoek.nl" website, waaronder inbegrepen de layout, design, logo's, foto's, afbeeldingen, tekst, video (al of niet voorzien van geluid) en bestanden zijn eigendom van HijabenHoofddoek of door HijabenHoofddoek geautoriseerde partijen. Deze gegevens mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming op enigerlei wijze (gedeeltelijk) worden gebruikt, gekopieerd, gewijzigd of vermenigvuldigd in welke vorm dan ook.

Disclaimer
De informatie op de "HijabenHoofddoek.nl" website is bestemd voor het verstrekken van informatie. Er kunnen echter geen rechten aan de inhoud van deze site ontleend worden. U mag de inhoud van deze website niet kopieren en/of wijzigen.
HijabenHoofddoek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het functioneren of het bestaan van sites waar door middel van een link naar wordt verwezen, noch voor de producten en/of diensten die op dergelijke sites wordt aangeboden.
HijabenHoofddoek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.
Prijzen en voorwaarden zijn mogelijk aan verandering onderhevig.


Accepteer

Hijabenhoofddoek.nl gebruikt cookies om uw winkelervaring te verbeteren en betere service te verlenen. Nooit voor andere doeleinden.